Statut fondu

Statut fondu je platný dokument, který je součástí (přílohou) penzijního plánu, v němž je stanoven rozsah činnosti fondu, zaměření a cíle investiční politiky, zásady hospodaření, způsob použití zisku, zveřejňování zpráv o hospodaření s majetkem a změnách statutu, obchodní jméno a sídlo depozitáře (banka, která vede fondu všechny běžné účty). Statut je každému přístupný a účastník s ním musí být seznámen před podpisem smlouvy.