Penzijní plán

Penzijní plán představuje dokument, který vydává každý penzijní fond. Je nedílnou součástí smlouvy o penzijním připojištění. Stanovuje se v něm vznik penzijního připojištění, především dávky penzí a jejich druhy poskytovaných z penzijního připojištění, podmínky nároku na dávky a jejich výplaty, způsob výpočtu dávek, důvody vypovězení smlouvy, minimální výše příspěvků účastníků a způsob jejich placení, podmínky přerušení nebo odkladu placení příspěvků a zásady, podle kterých se účastníci podílejí na výnosech fondu.