Penzijní připojištění se státním příspěvkem

Je nejvýnosnější finanční produkt nabízený osobám od 18 let na území České republiky, který byl schválen dne 16. února 1994 zákonem o penzijním připojištění č.42/94 Sb. jako součást transformace české ekonomiky včetně systému její sociální složky. Obecně se řadí mezi dodatkové důchody, protože je jednou z možností, jak velmi individuálním způsobem řešit individuální finanční zajištění stáří konkrétního jednotlivce.