Pojištění domácnosti Allianz

Produktová nabídka – pojištění domácnosti Allianz

Pojištění domácnosti od Allianz pojišťovny zahrnuje 3 přednastavené balíčky pojištění Start, Standard a Exkluziv. Každý balíček obsahuje pevně definovanou skupinu pojistných nebezpečí, proti kterým Vás pojištění chrání. Pojištění domácnosti Allianz nabízí řešení pro všechny: nejlevnější pojištění proti základním živelným rizikům (Start), rozšířené krytí za dostupnou cenu (Standard) nebo prémiové pojištění pro nejnáročnější klienty.

Pojištění domácnosti lze sjednat jako samostatné pojištění či společně s pojištěním Vaší nemovitosti nebo pojištěním odpovědnosti na jedné smlouvě.

Víte, že pojištění domácnosti Allianz získáte se slevou?

30%

Pojištění domácnosti nabízíme se slevou 30%, pokud jste měli sjednáno pojištění domácnosti jinde a přejdete k Allianz.

Porovnejte svou smlouvu pojištění domácnosti s ostatními, vyberte si a ušetřete tisíce!

Pojištění domácnosti kryje ve variantě Start Standard Exkluziv
Požár obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Krupobití obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Vichřice obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Přímý úder blesku obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Výbuch obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Pád letadla obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Vodovodní škoda obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Krádež vloupáním, loupež, vandalismus obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Loupežné přepadení - obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Povodeň, záplava - obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Sesuv hornin, zemin, lavin - obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Tíha sněhu - obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Pád stromů, stožárů a jiných předmětů - obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Náraz vozidla - obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Mráz (na vodovodu a topném systému) - obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Zemětřesení - obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Rázová vlna nadzvukových letadel - - obsahuje zdarma
Znečistění kouřem - - obsahuje zdarma
Vystoupnutí vody z kanalizace - - obsahuje zdarma
Přepětí - - obsahuje zdarma
Atmosférické srážky - - obsahuje zdarma
Rozbití skla all-risk - - obsahuje zdarma
Únik vody z akvária - - obsahuje zdarma
Podpětí - - obsahuje zdarma
Chybná funkce sprinkleru - - obsahuje zdarma
Porucha chladícího zařízení - - obsahuje zdarma

Co Vám pojistí Allianz pojišťovna v rámci pojištění domácnosti?

Pojištění domácnosti Allianz Vám poskytuje pojistnou ochranu pro případ poškození, zničení nebo odcizení veškerých movitých věci, které tvoří zařízení domácnosti a slouží k uspokojování potřeb jejích členů.

Pojištění se vztahuje na věci, které jsou ve Vašem bytě či domě vč. nebytových prostor jako balkon, lodžie, komora. Pojištění zahrnuje i věci umístěné ve společných uzamčených prostorách domu - sušárny, kočárkárny, kolárny, prádelny, lyžárny. V případě rodinného domu jsou pojištěny i věci uložené v přidružených stavbách na pozemku (kolna, sklad nářadí apod.)

TIP

tip pro Vás Získejte extra slevu až 30 % při přechodu od jiné pojišťovny s platnou smlouvou na pojištění domácnosti.

TIP

tip pro Vás Máte drahé sportovní vybavení nebo jiné cenné věci uložené v nebytových prostorech (sklep, komora, garáž)? Allianz nabízí nadstandardní pojistné krytí s limity až 400 000 Kč resp. 100 000 Kč (garáž).

Asistenční služby Allianz pojištění domácnosti

V případě havárie, poruchy či jiné naléhavé situace k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce. Asistenční služby jsou zdarma, rozsah asistence odpovídá zvolenému balíčku pojištění domácnosti.

Normal Optimal Exkluziv
Technická asistence - havarijní událost /zabouchnutí klíčů zorganizování + úhrada 2 000 Kč zorganizování + úhrada 2 000 Kč zorganizování + úhrada 4 000 Kč
Servis domácích elektrospotřebičů - - zorganizování + úhrada 4 000 Kč
Deratizace a dezinfekce - - zorganizování + úhrada 4 000 Kč

Asistenční služby jsou omezeny na nejvýše 2 zásahy za rok.

Zabezpečení domácnosti proti odcizení a krádeži

Vaše domácnost musí být řádně zabezpečena proti krádeži způsobem odpovídajícím hodnotě Vašeho majetku. Pokud vaše zabezpečení převyšuje minimální požadavky pojišťovny, můžete získat dodatečnou slevu až 20%. .

Minimální požadavky pojišťovny podle výše hodnoty vybavení Vaší domácnosti:

Hodnota Domácnost v přízemí Domácnost v patře
do 300.000 Kč Cylindrická vložka Cylindrická vložka
do 1 000 000 Kč Bezpečnostní zámek Bezpečnostní zámek
do 2 000 000 Kč Bezpečnostní dveře
+ zabezpečená okna
Bezpečnostní dveře
do 3 500 000 Kč Bezpečnostní dveře + zabezp. okna (v přízemí) + EZS
nebo
Bezpečnostní dveře + zabezp. okna (v přízemí i v patře)
Bezpečnostní dveře + zabezp. okna
nebo
Bezpečnostní dveře + Bezpečnostní dveře + EZS libovolný
nad 3 500 000 Kč Bezpečnostní dveře + zabezpečení okna + EZS Bezpečnostní dveře + zabezpečení oken + EZS
nebo
Bezpečnostní dveře + bezpečnostní zámek + zabezpečení oken
nebo
Bezpečnostní dveře + EZS s PCO

Spoluúčast – volitelné varianty u pojištění domácnosti

Allianz pojišťovna nabízí 3 varianty spoluúčastí, které se uplatňují na všechny škody z pojištění domácnosti s výjimkou škod vzniklých povodní, u kterých se podílíte při případné škodě spoluúčastí ve výši 1 %, minimálně však 15 000 Kč.

Spoluúčast Sleva
varianta 1 3 000 Kč 5 %
varianta 2 5 000 Kč 10 %
varianta 3 10 000 Kč 15 %

Bonus za bezeškodný průběh

Allianz poskytne za každý rok bez škody slevu 5 % z ceny pojištění, nejvýše 30%. Bonus lze získat rovněž při přechodu od jiné pojišťovny, podmínkou je doložit bezeškodný průběh.

Bezeškodný průběh 0-11
měsíců
12-23
měsíců
24-35
měsíců
36-47
měsíců
48-59
měsíců
60 a více
měsíců
Sleva 0% 5% 10% 15% 20% 30%

Splátky

Allianz pojišťovna uplatňuje přirážku 3 % za pololetní splátky a 5 % za čtvrtletní splátky pojištění domácnosti.

Poskytujeme následující slevy

Sleva až 15% za spoluúčast

Sleva až 30% za bezeškodný průběh pojištění

Sleva až 20% za zabezpečení domácnosti

Sleva 5% za pojištění domácnosti a nemovitosti v jedné smlouvě

Sleva až 10% za jiný produkt u Allianz pojišťovny

Sleva až 10% za smlouvu u Allianz penzijního fondu (penzijní společnosti)

Poznámka: Slevy se sčítají.

Možnosti připojištění k pojištění domácnosti Allianz

tip pro Vás

Pojištění odpovědnosti za škodu občana z činnosti v běžném občanském životě

Pojištění se vztahuje na škody, které způsobíte třetí osobě například v souvislosti s vedením domácnosti a provozem jejího zařízení, při zábavě nebo rekreačním sportu. Dále se pojištění vztahuje na škody, které způsobí Vaše nebo Vámi opatrovaná domácí a drobná hospodářská zvířata.

Škoda na životě, zdraví, na věci a jiná majetková škoda
Normal Optimal Exkluziv
500 000 Kč 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč

Pojištění odpovědnosti nechrání pouze Vás, ale také členy Vaší společné domácnosti (manžel/manželka, druh/družka). Toto pojištění Vás chrání na území České republiky (Normal, Optimal) i při přechodném pobytu v zahraničí (Exkluziv). Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.