Allianz pojišťovna nebude k 1. červnu 2008 navyšovat sazby povinného ručení

27.5.2008
Povinné ručení Allianz

Allianz pojišťovna nevyužije možnosti k 1. 6. 2008 navyšovat pojistné sazby u nových smluv povinného ručení a pojistné sazby platné pro rok 2008 ponechává beze změny. Současně k 1. 6. 2008 navyšuje základní limit pojistného plnění i pro všechny stávající pojistné smlouvy, a to bez zvýšení pojistných sazeb.

S účinností od 1. 6. 2008 se podle novely zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinném ručení) navyšuje pro pojištění sjednaná na základě nově uzavřené pojistné smlouvy základní limit pojistného plnění pro věcné škody a ušlý zisk z dřívějších 18 mil. Kč na 35 mil. Kč. Pojistitelé mají právo společně s navýšením limitu pojistného plnění nově stanovit i cenu pojistného.

Allianz pojišťovna možnosti navýšení pojistných sazeb nevyužije a pojistné sazby platné pro rok 2008 ponechává k tomuto datu beze změny.