Co když se dostanu do potíží a nebudu schopna nějakou přechodnou dobu platit příspěvky?

Pokud nebudete moci po přechodnou dobu platit příspěvky na penzijní připojištění, požádáte si písemně na příslušném formuláři o přerušení nebo odklad placení příspěvků:

  • přerušení placení příspěvků ­penzijního připojištění – účastník si stanoví dobu, na kterou si přeje placení příspěvků přerušit a ve stanovené době neplatí příspěvky. V této době však klient nemá nárok na státní příspěvky a doba přerušení se mu nezapočítává do celkové pojištěné doby, nebo o
  • odklad placení příspěvků penzijního připojištění – při odkladu placení příspěvků (nejdéle na 12 měsíců), má účastník možnost do jednoho měsíce od ukončení odkladu příspěvky doplatit. Pak se mu započtou doplacené měsíce do doby penzijního připojištění, ale ani v tomto případě nedostane na tyto doplacené prostředky státní příspěvek. V obou případech se mu dosud naspořené prostředky na účtu účastníka dále fondem zhodnocují.