Jak vysoké příspěvky musím na své penzijní připojištění měsíčně posílat?

Dolní hranice měsíčního příspěvku účastníka na penzijní připojištění je 100 Kč, horní hranice příspěvku není omezena. Výši příspěvku na penzijní připojištění si tedy můžete stanovit podle Vašich finančních možností. Nejlepší je nastavit výši příspěvku tak, aby se využila maximální možná státní podpora a daňové zvýhodnění.