Chci provést změnu svého penzijního připojištění. Jak mám změnu provést?

Přechod z penzijního fondu do jiného penzijního fondu podle zákona (42/1994 Sb. a novely 170/1999 Sb. o penzijním připojištění) je možný, a to do doby, než účastníku vznikne nárok na výplatu penze z konkrétního fondu.

Pro uskutečnění převodu je potřeba sepsat s nástupnickým fondem smlouvu a formulář „Výpověď a souhlas s převodem“. Výpovědní lhůta je dána zákonem, činí zpravidla dva měsíce a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi původnímu penzijnímu fondu. Penzijní fond započte celou pojištěnou dobu u předchozího penzijního fondu. Má-li již účastník penzijního připojištění nárok na vyplacení penze, nemůže sice mezi fondy přecházet, ale může si nechat dávku jednorázově vyplatit a uložit do nového fondu. Původní penzijní fond vyplatí všechny prostředky evidované na individuálním účtu účastníka ke dni zpracování. Účet se skládá z příspěvků účastníka, případných příspěvků třetí osoby (zaměstnavatele), státních příspěvků a podílů na výnosech z obou předchozích kategorií.