Jakým způsobem se penzijní připojištění zakládá?

Penzijní připojištění se zakládá uzavřením Smlouvy o penzijním připojištění s vybraným penzijním fondem. Smluvní vztah vzniká zpravidla od prvního dne měsíce následujícího po sepsání smlouvy.

Chcete-li pomoci se založením penzijního připojištění, nebo poradit, jaký penzijní fond si vybrat, kontaktujte nás.