Je možné mít dvě penzijní připojištění ?

Účastník nemůže mít souběžně dvě a více smluv, na které platí příspěvky. Jakmile ministerstvo financí zjistí, že dva (a více) penzijní fondy evidují stejného účastníka, vzniká tzv. duplicita. Ministerstvo financí nepřizná státní příspěvek žádnému z fondů do té doby, než bude duplicita vyřešena a jeden z nich smlouvu ukončí. Záležitosti duplicit jsou řešeny vždy zdlouhavě, protože s Ministerstvem financí je možné komunikovat prostřednictvím žádosti o státní příspěvky jen 4x ročně.

Vyjímkou jsou pouze případy, kdy:

  • Účastník jednu smlouvu hradí příspěvky a ze druhé smlouvy čerpá penzi.

Teoreticky je možné u jednoho penzijního fondu (po vzniku nároku na dávku) požádat o výplatu dávky formou doživotní nebo penze na dobu určitou (tj. nechat si vyplácet penzi) a uzavřít novou smlouvu o penzijním připojištění např. u jiného penzijního fondu. Výplata penze se řídí penzijním plánem platným pro danou smlouvu.

  • Účastník může na jednu smlouvu hradit příspěvky a druhou smlouvu přerušit -zakonzervovat.

Smlouvu o penzijním připojištění je možné přerušit, tzv. zakonzervovat. O konzervaci smlouvy může požádat účastník, který hradil příspěvky alespoň po dobu 36ti kalendářních měsíců, nebo v případě každého dalšího přerušení u téhož fondu, hradil-li příspěvky po dobu 12ti kalendářních měsíců. Po dobu přerušení se finanční prostředky na zakonzervované smlouvě zhodnocují o podíly na výnosech. O přerušení připojištění je nutné požádat písemně. Po splnění podmínek pro vznik nároku na dávky penzijního připojištění je možné kdykoliv požádat o výplatu z přerušené smlouvy. Také lze převést prostředky z přerušené smlouvy na smlouvu novou. Účastník nemůže mít současně smlouvu přerušenou a smlouvu novou u jednoho a téhož penzijního fondu. Přerušit lze však pouze smlouvy, které se řídí penzijním plánem, v němž je přerušení penzijního připojištění upraveno.