Komu vzniká nárok na výplatu penzijního připojištění, pokud účastník penzijního připojištění zemře?

Osoba, které vznikne nárok na výplatu v případě smrti účastníka se nazývá obmyšlená osoba. Určení obmyšlených osob ve smlouvě není povinné. Pokud takové osoby ve smlouvě o penzijním připojištění nesjednáte, stává se Vaše penzijní připojištění v případě smrti účastníka předmětem dědictví a postupuje se podle obecných ustanovení Občanského zákoníku.

Obmyšlených osob je možné ustanovit několik a stanovit jejich podíly na finančních prostředcích, které budou vypláceny, dojde-li k smrti účastníka. Obmyšlené osoby i jejich případné podíly lze v průběhu doby trvání penzijního připojištění měnit.