Zaměstnavatel nám nabídl, že bude přispívat na životní a penzijní připojištění. Co je lepší?

Penzijní připojištění má výhodu, že s jeho sjednáním nejsou spojeny žádné poplatky, které by snižovaly hodnotu příspěvků zaměstnavatele. K polovině naspořených peněz se můžete dostat již po uplynutí 15 let. Samozřejmě, to platí jen v případě, že dříve nedosáhnete 60 let a tím pádem nároku na výplatu všech naspořených peněz.

Životní pojištění je zatíženo vysokým jednorázovým poplatkem, ale na druhou stranu zpravidla umožňuje dostat se k části naspořených peněz dříve než po 15 letech formou mimořádného výběru. V případě mladších klientů lze u investičního životního pojištění dosáhnout podstatně vyššího zhodnocení. Příspěvek zaměstnavatele lze využít také na krytí rizika smrti, což může být pro zaměstnance s hypotékou nebo jinými závazky důležitější než vytváření rezervy na stáří. Nedá se tak jednoznačně odpovědět, co je výhodnější. Závisí na Vašem věku a postoji k investičnímu riziku. Obecně platí, že pro klienty mladší 40 let a ochotné nést rizika spojená s investicemi na akciových trzích je výhodné investiční životní pojištění. Pro ostatní bychom doporučovali penzijní připojištění.