Přijdu při převodu do jiného penzijního fondu o peníze?

Ne, předchozí penzijní fond má povinnost převést veškeré finanční prostředky z předchozí smlouvy o penzijním připojištěn na účet u následného penzijního fondu včetně státních příspěvků, příspěvků zaměstnavatele (třetí osoby) a podílů na výnosech. Prostředky účastníka nejsou žádným způsobem kráceny. Podíly na výnosech za rok, ve kterém byl převod realizován, zasílá předchozí fond v roce následujícím, tj. po připsání výnosů.