Mohu penzijní připojištění zrušit a finanční prostředky vybrat? Za jakých podmínek?

Penzijní připojištění lze zrušit písemnou výpovědí. Podle podmínek daných zákonem a penzijním plánem je možno penzijní připojištění vypovědět kdykoliv, ale nejdříve po uplynutí 12 započtených příspěvkových měsíců. Účastníku po této době vzniká nárok na výplatu "odbytného“ – vlastní příspěvky + 85 % příspěvku zaměstnavatelů + 85 % připsaných výnosů. Státní příspěvek za celou dobu trvání smlouvy není účastníku vyplacen.