Zhodnocují penzijní fondy peníze klientů alespoň nad úroveň inflace?

Zákon jasně stanovuje přísné podmínky, za kterých penzijní fondy mohou investovat svěřené prostředky. Tyto podmínky umožňují, aby bylo možné dlouhodobě dosahovat nadinflačních výnosů, což výsledky fondů potvrzují.