Česká pojišťovna vyplácí svým klientům zálohy na pojistná plnění

29.6.2009
Česká pojišťovna

Česká pojišťovna chce vyjít vstříc klientům, kteří při záplavách přišli o valnou část svého majetku a od víkendu vyplácí klientům zálohy na pojistná plnění. Důležité je, aby postižení tuto svoji žádost o zálohu oznámili mobilnímu technikovi při prohlídce jejich škody. V tomto týdnu začne Česká pojišťovna poskytovat i 30 tisíc korun v hotovosti jako pomoc rodinám obětí záplav na Moravě, bez ohledu na to, zda jsou klienty České pojišťovny, či nikoliv, na úhradu nutných nákladů ať už v souvislosti s kalamitou nebo tíživou rodinnou situací. Celkový odhad škod klientů České pojišťovny zůstává na počtu 7000, odhadované pojistné plnění by však mohlo dosáhnout až 400 milionů korun.

Během včerejšího odpoledne a dnešního dopoledne narostl počet škod o více než tisícovku, aktuálně je v Klientskému servisu ČP nahlášeno více než 3670 pojistných událostí, téměř 1500 jich je z okresu Nový Jičín. Druhým nejpostiženějším okresem je Přerov s více než 450 škodami, Jeseník – 380 a Vsetín 240 pojistných událostí. Celkový počet záplavových událostí za celou republiku zůstává na počtu 7000, ale pojistné plnění díky novým velkým zemědělským a průmyslovým škodám může dosáhnout zhruba 400 milionů korun.

K dnešnímu poledni je aktuálně z Jihočeského kraje hlášeno 400 událostí – České Budějovice – 120, Prachatice – 87, Strakonice – 75, Český Krumlov – 37. Nejvíce zasaženy jsou lokality na Písecku – obytné domy v Heřmani a Protivínu a chatové oblasti v okolí Putimi. Na Strakonicku zasáhla voda nejvíce obec s příznačným názvem Vodňany a její chatovou oblast, dále Strunkovice nad Blanicí, celkem se předpovídá kolem 150 škod. Na Prachaticku jsou nejvíce zasaženy Předslavice a Husinec, Česká pojišťovna má v této oblasti odhadem zhruba 300 postižených klientů. Na Českobudějovicku a Českokrumlovsku zasáhly povodně hlavně chatové oblasti na březích řek a sklepy obytných domů v celkovém úhrnu asi 400 událostí.

Záplavy na jihu Čech se nejvíce podobají klasickým, kdy došlo dlouho trvajícími a intenzivními srážkami k vzedmutí vodních toků, naopak na Moravě měly povodně zvláštní průběh a byly způsobeny přívalovými dešti. Zatopeny tak byly i objekty, které nemají v blízkosti žádný vodní tok. I proto se naši pracovníci v terénu setkávají s mnoha případy špatně pojištěných nebo vůbec nepojištěných majitelů nemovitostí, kteří riziko záplav podcenili a po roce 1997, kdy je zasáhla stoletá voda, se domnívali, že další povodňová kalamita přijde za dalších 50 nebo dokonce 100 let.

Z ostatních regionů voda zasáhla část Plzeňského kraje - konkrétně na Klatovsku se po lokální průtrži mračen rozvodnila a vylila ze svého koryta řeka Úhlava, počet zdejších škod se odhaduje na 300 kusů. V současné době hladina Úhlavy v postižené oblasti klesá, pokud nedojde ke změně počasí, neočekává se větší nárůst škod. Zatím jich je nahlášeno 120, nejvíce – 70 právě z Klatovska. V ostatních částech republiky jsou újmy klientů naštěstí málo četné a ne tolik závažné.