Penzijní fond České spořitelny navýšil meziročně zisk o 24 %

30.11.2010
Penzijní fond České spořitelny

Penzijní fond České spořitelny, který je druhým největším penzijním fondem na trhu, dosáhl za první tři čtvrtletí roku 2010 čistý zisk ve výši 562 mil. Kč, počítáno podle českých účetních standardů (CAS). To je o 110 mil. Kč více než ve stejném období roku 2009, což představuje nárůst o 24 %.

Penzijní fond ČS měl k 30. září 2010 více než 887 tisíc klientů. Počet klientů se za první tři čtvrtletí zvýšil o 54 tisíc, což představuje 62 % růstu celého trhu penzijního připojištění. Celkový objem majetku na osobních účtech klientů činil k 30. září 2010 více než 34 mld. Kč.

„Za růstem zisku stojí dlouhodobě dobře zvolená investiční strategie a pozitivní vývoj na finančních trzích. Zároveň došlo k dalším úsporám v nákladové oblasti,“ uvedl Aleš Poklop, předseda představenstva a generální ředitel Penzijního fondu České spořitelny. „Těší nás zájem o produkt penzijního připojištění, který odráží potřebu klientů zabezpečit svou budoucnost v důchodovém věku,“ dodal Aleš Poklop.