Penzijní fond ČS má více než tři čtvrtě milionu klientů

18.3.2009
Penzijní fond České spořitelny

Penzijní fond České spořitelny v roce 2008 upevnil své postavení mezi největšími penzijními fondy v České republice. Ke konci roku byl druhým největším fondem na trhu penzijního připojištění podle počtu klientů s tržním podílem 17,5 %. Podle objemu majetku na osobních účtech klientů zaujímal k 31.12.2008 třetí místo s tržním podílem 15,9 %.

Penzijní fond České spořitelny získal v průběhu roku 2008 více téměř 174 tisíc nových klientů, což představuje historicky nejvyšší počet uzavřených smluv za 14 let existence fondu. Celkový počet klientů se oproti roku 2007 zvýšil o 17,7 % a na konci roku dosáhl více než 750 tisíc. I v tomto ukazateli se Penzijnímu fondu České spořitelny podařilo předstihnout růst celého trhu penzijního připojištění, který zaznamenal nárůst počtu klientů o 8,4 %.

Stejně jako v minulém roce zaznamenal Penzijní fond České spořitelny dynamický nárůst v majetku na osobních účtech klientů, který dosáhl ke konci roku 2008 téměř 30 miliard korun. Meziročně tak došlo ke zvýšení o 21,5 % oproti roku 2007. Penzijní fond České spořitelny tak překonal dynamiku celého trhu, který registroval nárůst celkově o 14,8 %.