Penzijní fond ČS zaznamenal rostoucí zájem o využití daňových úlev

24.3.2010
Penzijní fond České spořitelny

V roce 2009 vzrostl počet klientů, kteří využili možnosti snížit daňový základ díky spoření na penzijní připojištění. Na přelomu ledna a února odeslal Penzijní fond České spořitelny více než 130 tisíc daňových potvrzení. Jedná se o nárůst o 7 % oproti předchozímu roku, kdy bylo odesláno 121 tisíc potvrzení.

Penzijní fond ČS zasílá daňová potvrzení klientům, u nichž součet příspěvků zaplacených na leden až prosinec 2009 překročil 6 000 Kč a jejichž smlouva nebyla v roce 2009 ukončena výplatou odbytného. Dále je potvrzení zasláno všem klientům, kteří si v roce 2009 převedli své penzijní připojištění k našemu penzijnímu fondu.

Rostoucí počet klientů, kteří spoří více jak 6 000 korun ročně a využívají tuto významnou výhodu penzijního připojištění, je dlouhodobým trendem. V současné době daňové úlevy využívá více než 15 % našich klientů.