Penzijní fond ČS se stal druhým největším fondem z hlediska majetku účastníků

27.8.2010
Penzijní fond České spořitelny

Objem majetku na osobních účtech klientů Penzijního fondu České spořitelny dosáhl k 30. červnu 2010 výše 33,69 mld. Kč. Vedle druhého místa na trhu z hlediska počtu účastníků se tak Penzijní fond ČS stal s tržním podílem 16,2 % druhým největším penzijním fondem na trhu i z hlediska objemu kapitálových fondů. Počet klientů se za prvních šest měsíců roku 2010 zvýšil o 39 tisíc, což představuje 57 % růstu celého trhu penzijního připojištění. Celkový počet klientů přesáhl 870 tisíc a Penzijní fond ČS tak dosáhl meziročního růstu o 8,8 %. Z hlediska růstu počtu klientů byla překonána dynamika trhu penzijního připojištění, který narostl o 3 %.

„Za tímto vylepšením pozice na trhu stojí především naši klienti, kteří si cení dostupnosti a kvality námi poskytovaných služeb. Zároveň si stále více uvědomují naléhavost řešit svou budoucnost v důchodovém věku, k čemuž jistě přispělo i oživení diskuze o důchodové reformě, “ řekl Aleš Poklop, předseda představenstva a generální ředitel Penzijního fondu České spořitelny.

Za první pololetí roku 2010 vytvořil Penzijní fond ČS čistý zisk ve výši 342 mil. Kč, počítáno podle českých účetních standardů (CAS). Jedná se o nárůst o 22 % oproti stejnému období minulého roku.