Počet klientů ČS narost v prvním čtvrtletí 2010 o 18 tisíc

18.5.2010
Penzijní fond České spořitelny

Penzijní fond České spořitelny, který patří mezi největší penzijní fondy na tuzemském trhu, měl k 31. březnu 2010 více než 850 tisíc klientů. Počet klientů se za první čtvrtletí tohoto roku zvýšil o 18 tisíc, což představuje 58 % růstu celého trhu penzijního připojištění. Celkový objem majetku na osobních účtech klientů činil ke konci letošního března téměř 33 mld. Kč. Meziročním růstem spravovaných prostředků o 9,1 % byla překonána dynamika trhu, který rostl tempem 7,6 %.

Za první čtvrtletí roku 2010 dosáhl Penzijní fond České spořitelny čistého zisku 203,5 mil. Kč, což je nárůst ve výši 26 % oproti stejnému období předchozího roku, kdy penzijní fond hospodařil se ziskem 161 mil. Kč.

„Mimořádné obchodní výsledky, které vedly k dosažení hranice 850 tisíc klientů, vnímáme jako důkaz důvěry klientů v kvalitu a spolehlivost našich služeb. Těší nás zájem o produkt penzijního připojištění, který odráží potřebu klientů zabezpečit svou budoucnost v důchodovém věku“, uvedl Jan Barták, ředitel úseku obchodu a marketingu.