Penzijní fond ČS vyhrál soutěž Zlaté euro

29.9.2010
Penzijní fond České spořitelny

11. září byly vyhlášeny výsledky prvního ročníku soutěže o nejlepší finanční produkty Zlaté euro v kategorii Penzijní připojištění. V soutěži, která je postavena na objektivních parametrech, odbornosti a transparentnosti, zvítězil Penzijní fond České spořitelny.

Soutěž hodnotí produkty pouze a výhradně na základě objektivně měřitelných kritérií. Volba a optimální váhy těchto kritérií jsou konzultovány expertními skupinami pro jednotlivé typy finančních produktů předem a teprve poté, co jsou odsouhlaseny, dochází k aplikaci kritérií na konkrétní produkty dostupné v daném období na trhu. Vlastní hodnocení penzijních fondů nebylo opřeno pouze o jejich historické zhodnocení, ale i o další parametry důležité pro budoucí výnosnost (např. nákladovost nebo výše nesplacených provizních nákladů) a také o nabídku souvisejících služeb (on-line náhled účtu, daňová optimalizace apod.).

Dle vyjádření Zlatého eura: Penzijní fond České spořitelny ve všech hodnocených parametrech prokázal nadprůměrné výsledky. Své konkurenty výrazně předčil zejména v nízkých nákladech budoucích období, jejichž hodnota dává potenciál vyšších výnosů v budoucnosti. Ale i v historické výnosnosti obsadil třetí pozici, stejně jako v celkové nákladovosti fondu.