Penzijní fond ČS navýšil meziročně zisk o 53 procent

24.8.2009
Penzijní fond České spořitelny

Penzijní fond České spořitelny, druhý největší penzijní fond na trhu penzijního připojištění, dosáhl v prvním pololetí roku 2009 čistého zisku 279 990 tis. Kč, počítáno podle českých účetních standardů (CAS). Jedná se o meziroční nárůst o 53 %.

„K výraznému růstu zisku přispěl především pozitivní vývoj na finančních trzích ve druhém čtvrtletí letošního roku. Dalším faktorem, který pozitivně ovlivnil výši výsledku hospodaření prvního pololetí letošního roku, je snížení nákladů našeho penzijního fondu,“ uvedla Veronika Matušková, místopředsedkyně představenstva a ředitelka úseku finančního řízení Penzijního fondu České spořitelny.

K 30. červnu 2009 získal Penzijní fond České spořitelny 87 tis. nových klientů, což představuje meziročně růst o 15,3 %. V prvním pololetí tohoto roku zároveň překonal fond hranici 800 tis. klientů. Celkový objem majetku na osobních účtech klientů činil ke konci června téměř 31 mld. Kč.