Penzijní fondy po roce 2013

Dne 7. 11. 2011 byla schválená důchodová reforma, a pokud ji schválí i prezident republiky, tak vstoupí v platnost.

Smlouvy klientů, kteří mají v současné době sjednané penzijní připojištění, budou přesunuty do tzv. transformovaných fondů s tím, že jim zůstanou zachovány veškeré současné výhody penzijního připojištění. Hlavní výhodou je garance vložených příspěvků, příspěvků od státu a příspěvků od zaměstnavatele. Současné penzijní fondy musejí vykazovat kladný zisk (min. 0 %).

Noví účastníci budou moci vstoupit do vzniklých účastnických fondů. Budou si moci vybrat, do jakého fondu budou investovat. Fondy se budou lišit rizikovostí a budou rozděleny na fond všeobecný, konzervativní, dynamický a vyvážený. Účastníci této formy spoření tak budou moci dosáhnout vyšší výnosů, avšak za cenu rizika znehodnocení úspor. Nové fondy nebudou muset dosahovat kladných zisků (tzn., že fondy budou moci hospodařit i se ztrátou).

Měnit se bude i výše státních příspěvků. Příspěvek bude poskytován až při min. měsíční splátce účastníka 300 - 999 Kč a bude činit 90 Kč+ 20% z částky přesahující 300 Kč. Jestliže bude účastník spořit alespoň 1000 korun měsíčně, dosáhne na státní podporu pevně stanovenou na 230 Kč. Max. roční státní podpora na penzijní připojištění se zvýší ze současných 1 800 na 2 760 Kč.