Aktiva Penzijního fondu ČP pokořily hranici 50 miliard korun

29.1.2010
Penzijní fond České pojišťovny

Aktiva Penzijního fondu České pojišťovny, jedné z největších společností Generali PPF Holdingu, se na konci roku 2009 přehoupla přes hranici 50 miliard Kč. K poslednímu dni minulého roku činil objem spravovaných prostředků 51,4 miliard korun a v meziročním srovnání tak vzrostl o celých 14,7 %. PFČP tak nadále potvrzuje svoji vedoucí pozici na trhu jako nejsilnější z tuzemských penzijních fondů.

„Výrazné zvýšení úspor našich klientů je dalším důkazem, že čeští občané cítí stále silněji potřebu spoření na soukromou penzi a nechtějí se spoléhat jen na chátrající státní rozpočet,“ řekl Tomáš Matoušek, generální ředitel a předseda představenstva Penzijního fondu České pojišťovny.

Klíčovými důvody růstu aktiv bylo zvyšování objemu klientských vkladů a spoření firem pro zaměstnance. Navzdory stále trvající hospodářské recesi, PFČP dokázal přesvědčit spořící zákazníky o narůstající důležitosti zabezpečení se na stáří. Neméně důležitým faktorem stojícím za růstem aktiv byl závěr roku a s ním související daňové odpočty. Poměrně vysoká část klientské základny využila možnosti mimořádného navýšení úložky za účelem získání daňových výhod.