Hospodaření Penzijního fondu ČP za první čtvrtletí 2011

27.5.2011
Penzijní fond České pojišťovny

Penzijní fond České pojišťovny zaznamenal v prvním čtvrtletí velmi dobré hospodářské výsledky. Jen v prvních třech měsících letošního roku se mu podařilo dosáhnout zisku 405 milionů Kč. Ten bude podle zákona rozdělen mezi klienty. „Už loňské výsledky ukázaly, že jsme investiční strategii nastavili opravdu efektivně a první čtvrtletí 2011 to jen potvrzuje,“ řekl Tomáš Matoušek, generální ředitel PFČP.

V meziročním srovnání lze pozorovat nárůst aktiv o 9,5 %. Nyní fond spravuje více než 56 miliard Kč. Neroste jen objem vkladů, ale rozšiřují se i řady těch, kteří se do systému penzijního připojištění zapojili. Od konce loňského března se jejich počet meziročně zvýšil o 2 %. „Dlouhodobě sledujeme trend, kdy si lidé více uvědomují svůj díl odpovědnosti na své vlastní budoucnosti,“ řekl Tomáš Matoušek.

Penzijní připojištění u PFČP je spolu se státním příspěvkem a úlevami na daních jeden z nejspolehlivějších a nejatraktivnějších způsobů spoření na penzi. Ještě výhodnější je v kombinaci s příspěvkem zaměstnavatele. K 31. březnu 2011 dostávalo příspěvek od zaměstnavatele více než čtvrt milionu klientů PFČP.