Zájem klientů Penzijního fondu ČP o daňové úlevy výrazně vzrostl

22.1.2009
Penzijní fond České pojišťovny

Podle výsledků rozesílání daňových potvrzení opět významně vzrostl počet klientů Penzijního fondu České pojišťovny (PFČP), kteří mohou využít odpočtu příspěvků na penzijní připojištění v ročním zúčtování daně z příjmu fyzických osob. Doklad o zaplacených příspěvcích letos nalezne v poštovní schránce 169 tisíc osob, zatímco loni to bylo jen 153 tisíc klientů PFČP. Celkem se jedná o 11% meziroční nárůst.

Daňové úlevy nyní využívá téměř 15 % z více než 1,1 milionu klientů PFČP. V minulém roce PFČP rozeslal potvrzení na 1,3 miliardy korun a nyní byly klientům vystaveny doklady na 1,4 miliardy korun. Průměrná částka, o kterou si klienti mohou snížit svůj daňový základ, je téměř 8 200 korun.

„Finanční krize neměla v podstatě žádný vliv na využívání daňových úlev, které jsou indikátorem ochoty klientů k nadprůměrným úložkám. Výsledky naopak potvrzují skutečnost, že penzijní fondy jsou oprávněně vnímány jako bezpečné instituce pro vkládání peněz i v dobách nejistoty,“ říká Libor Pergl, ředitel pro obchod a marketing PFČP. Nárůst objemu vkladů souvisejících s daňovými úlevami je podle něho odpovědí na obezřetný způsob investování a garance akcionáře fondu. Další výhodou a pojistkou penzijního připojištění je také dlouhodobý státní dozor.