Penzijní fond České pojišťovny

Penzijní fond České pojišťovny působí na trhu penzijního připojištění od roku 1994. Jeho zakladatelem a jediným akcionářem je Česká pojišťovna, která je spolu s ním součástí Generali PPF Holdingu B.V., který působí ve 14 zemích střední a východní Evropy a poskytuje služby více než 13 milionům klientů.

Penzijní fond České pojišťovny je nejsilnějším fondem v České republice. Aktuálně pečuje o 1,2 milionu klientů, jejichž úspory činí více než 52 miliard korun. Zároveň spolupracuje s 5 000 firmami, kterým se stará o penzijní připojištění zaměstnanců.

Penzijní fond si zakládá na poskytování vysoce kvalitních služeb spojených se spořením na stáří. Důkazem je řada ocenění, které Penzijního fond České pojišťovny v posledních letech pravidelně získává.

Zhodnocení penzijního fondu České pojišťovny 2013

2,1%

Penzijní fond České pojišťovny dosáhl za rok 2013 zhodnocení ve výší 2,1%.

Penzijní fond České pojišťovny patří výnosem mezi nejlepší fondy.

penzijní připojištění

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Akcionář: Česká pojišťovna a.s. (100 %)
Váš penzijní účet spravuje: UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
Počet klientů: 1 162 495
Průměrné zhodnocení: 1,82 %
Tržní podíl: 25,28 %

PROČ PRÁVĚ PENZIJNÍ FOND ČESKÉ POJIŠŤOVNY?

Informujte se, co všechno Váš nový penzijní fond ještě umí.

  • Sjednocení podmínek ukončení a splatnosti pro všechny typy výpovědí – jednorázové vyrovnání i odbytné.
  • Zatraktivnění nabídky převodu na následnou smlouvu ve výši 10 tis. Kč - výplata do 5 pracovních dnů.
  • Pokud klient nemůže investovat do nové smlouvy 10 tis. Kč, nebude penzijní fond trvat na uplatnění zákonné lhůty v plném rozsahu a zajistí pro klienta výplatu již ve třetím měsíci od doručení žádosti. Tato zrychlená výplata prostředků platí pouze v případě, že klient sjedná navazující smlouvu s příspěvkem 500 Kč, na kterou mu fond převede 500 Kč z ukončované smlouvy.
  • Největší penzijní fond v ČR – počtem klientů i objemem vkladů.
  • Zázemí silné mezinárodní skupiny Generali PPF Holding.
  • SMS Echo (zdarma) – upozornění sms zprávou, pokud není obdržen příspěvek účastníka.
  • Daňový servis (zdarma) – automatizace a maximalizace daňových úlev (Klient nemusí každý rok žádat o změnu daňového zaúčtování naspořených peněz, automaticky je provedeno daňové zaúčtování maximální částky pro daňový odpočet. Účastník je rovněž v předstihu informován jakou částku je nutné uhradit pro maximální daňový odpočet. Daňové potvrzení je rovněž zasíláno automaticky.).
  • Žádné poplatky za vedení účtu, možnost kdykoliv a zdarma provádět změny ve smlouvě.
  • Premia karta ČP (umožňuje získat slevu na pojištění a spořit na penzi díky běžnému nakupování).
  • Daňový servis (zdarma) – automatizace a maximalizace daňových úlev (Klient nemusí každý rok žádat o změnu daňového zaúčtování naspořených peněz, automaticky je provedeno daňové zaúčtování maximální částky pro daňový odpočet. Účastník je rovněž v předstihu informován jakou částku je nutné uhradit pro maximální daňový odpočet. Daňové potvrzení je rovněž zasíláno automaticky.).

Nový postup výplaty prostředků Penzijního fondu České pojišťovny

Lhůty pro vyplacení prostředků (jednorázové vyrovnání a odbytné):

EXPRES - Smlouva je ukončena k poslednímu dni měsíce, ve kterém byla doručena žádost. Musí být splněny zákonné podmínky pro ukončení smlouvy, pak jsou prostředky vyplaceny do 5. pracovních dní od ukončení smlouvy. Podmínky: Následná smlouva na 500 Kč měsíčně.převod min. 10 000 Kč z původní smlouvy na novou.Na nové smlouvě musí být uveden existující telefon klienta.

KOMFORT - Smlouva je standardně ukončena po 2 měsíční výpovědní lhůtě. Musí být splněny zákonné podmínky pro ukončení smlouvy, aby mohlo dojít k výplatě prostředků ve 3. měsíci od přijetí žádosti. Podmínky: Následná smlouva bude uzavřena na 500 Kč měsíčně. Převod min. 500 Kč z původní smlouvy na novou. Na nové smlouvě musí být uveden existující telefon klienta.

DLE ZÁKONNÝCH PODMÍNEK - Smlouva je standardně ukončena po 2 měsíční výpovědní lhůtě. Pokud si klient nesjedná následnou smlouvu u Penzijního fondu České pojišťovny, pak jsou prostředky vyplaceny dle zákonných podmínek, tj. ve lhůtě 5 – 8 měsíců od přijetí žádosti.

Struktura portfolia penzijního připojištění České pojišťovny

penzijní připojištění