Internetový portál pro účastníky PF KB rozšiřuje své možnosti

15.10.2010
Penzijní fond Komerční banky

Inovovaná aplikace, která je funkční od 18. 10. 2010, navíc přinese rozšíření možností v provádění změn ve smlouvách a vyšší míru zabezpečení dat.

V rámci realizace uvedených úprav obdrželi všichni aktivní uživatelé stávající aplikace na přelomu září a října 2010 dopis do vlastních rukou s podrobnými informacemi, včetně nových přihlašovacích údajů.

Součástí dopisu byl i Dodatek ke stávající smlouvě, ve kterém má účastník možnost vyplnit číslo mobilního telefonu pro tzv. SMS autorizaci - ta je podmínkou pro provádění aktivních změn parametrů smlouvy účastníkem. Teprve po doručení podepsaného Dodatku do Penzijního fondu KB budou přidělená přístupová práva zaktivována.

Inovovaná verze internetového přístupu k účtu umožňuje nejen kompletní náhled na všechna data evidovaná u jednotlivých smluv (např. včetně sledování stavu účtu, připisování příspěvků penzijního připojištění), ale díky SMS autorizaci nově i možnost provádět změny většiny údajů ve smlouvě (např. adresy, výše pravidelného příspěvku).

V případě ukončování smlouvy s výplatou prostředků bude i nadále, v souladu s penzijním plánem, vyžadováno úřední ověření podpisu na příslušné žádosti. Díky tomu zůstává zajištěna maximální možná míra zabezpečení naspořených prostředků účastníků PF KB.

Pokud dosud účastník PF KB nevyužívá bezplatný internetový přístup ke svému účtu, může, v případě zájmu, o tuto službu požádat prostřednictvím všech poboček Komerční banky.