Penzijnímu fondu Komerční banky narostl pololetní zisk na 348 milionů Kč

20.9.2010
Penzijní fond Komerční banky

PF KB potvrdil stabilitu hospodaření a vykázal ke konci prvního pololetí zisk ve výši 348 milionů Kč. Oproti stejnému období roku 2009 zvýšil zisk o 49 %. V prvním pololetí fond dosáhl třetí nejvyšší zisk a zároveň i nejvyšší pozitivní oceňovací rozdíly ze všech fondů na českém trhu.

V prvním pololetí fond dosáhl třetí nejvyšší zisk a zároveň i nejvyšší pozitivní oceňovací rozdíly ze všech fondů na českém trhu.

„Výsledky letošního roku prokazují správnost strategie PF KB, která je založena na obezřetném investování a hledání dostatečně výnosných, přitom však velmi bezpečných investic pro zhodnocení vložených prostředků našich klientů. Rovněž pozitivní oceňovací rozdíly na úrovni více než 450 milionů korun jsou pro účastníky penzijního připojištění u PF KB velmi dobrou zprávou a garancí stabilního zhodnocování vložených prostředků v příštích letech,“ uvedl Pavel Jirák, předseda představenstva a výkonný ředitel Penzijního fondu Komerční banky.

Bezpečné investování prostředků vložených do PF KB klienty zůstává prioritou fondu i pro nadcházející měsíce. Tomu odpovídá aktuální složení portfolia, jehož 81,2 % tvoří vysoce bezpečné vládní dluhopisy, 4,3 % prostředků je investováno v dluhopisech Evropské investiční banky, 6,3 % v korporátních dluhopisech a 8,2 % termínovaných depozitech (údaje o složení portfolia platné k 31. 8. 2010).

Díky výši dosaženého zisku za první pololetí roku 2010, konzervativní skladbě investičního portfolia a stabilním příjmům z bezpečných dluhopisů tak můžeme očekávat zhodnocení prostředků našich účastníků minimálně na úrovni 2 %.

Objem prostředků, které PF KB spravuje účastníkům penzijního připojištění, vzrostl ke konci druhého čtvrtletí meziročně o 5,62 % na 27,8 miliardy korun. Počet účastníků se zvýšil meziročně o čtyři tisíce na přibližně 500 tisíc osob.