Penzijní fond KBPF Komerční banky dosáhl za rok 2011 zhodnocení 2,04%

29.5.2012
Penzijní fond Komerční banky

PF Komerční banky dosáhl za rok 2011 zisku 676 milionů korun a za rok 2011 připsal klientům výnosy ve výši 2,04 %. Počet účastníků k 31. 12.2011 vzrostl na téměř 508 tisíc osob.

Investiční portfolio fondu bylo k 31. 12. 2011 tvořeno z 81 % velmi bezpečnými dluhopisy, zastoupenými největší měrou českými státními dluhopisy, zbylých 19 % tvořil finanční majetek v podobě bankovních vkladů.