Penzijní fond KB připisuje za rok 2010 zhodnocení ve výši 2,23%

9.5.2011
Penzijní fond Komerční banky

Valná hromada Penzijního fondu Komerční banky schválila hospodářský výsledek PF KB za rok 2010 a rozhodla o připsaném zhodnocení účastníkům penzijního připojištění ve výši 2,23%. PF KB tak splnil příslib ze začátku roku 2010, že zhodnotí prostředky účastníků za rok 2010 o více než 2%.

„Zhodnocení na úrovni 2,23 % bude patřit podle odhadů PF KB k nejlepším, jaké za rok 2010 klienti penzijních fondů v ČR získají,“ uvedl Pavel Jirák, předseda představenstva a výkonný ředitel Penzijního fondu Komerční banky. K výborným výsledkům napomohla především konzervativní investiční strategie s orientací na investiční instrumenty s minimálním rizikem a pevným výnosem, a také důsledná kontrola nákladů fondu.

K 31. prosinci 2010 spravoval Penzijní fond KB prostředky pro více než 501 tisíc účastníků. Objem spravovaných prostředků se zvýšil meziročně o 5,8 % na 28,718 miliardy korun. Investiční portfolio PF KB tvořily k 31. 12. 2010 řádově z 94 % velmi bezpečné dluhopisy, zbylých 6 % pak představovaly bankovní vklady.