AXA pojišťuje i DOMOV

Penzijní fond AXA

Pojištění DOMOV od AXA pojišťovny umožňuje pojistit nejen byty a domácnosti, ale i stavby. Klienti mohou i u pojištění DOMOV využívat bonusový systém známý z pojištění motorových vozidel, který jim může přinést časově neomezenou slevu za bezeškodní průběh a zároveň nárůst pojistného krytí. K pojištění DOMOV přidává AXA zdarma i kvalitní asistenční služby nejen pro případ pojistné události a také bezplatné pojištění odpovědnosti.

„Finanční skupina AXA vstoupila na značně konkurenční český trh neživotního pojištění proto, aby svým klientům mohla nabídnout komplexní portfolio služeb finančního zabezpečení. Naším hlavním cílem je klientům za co nejnižší cenu nabídnout co nejkvalitnější služby a servis. Proto jsou bezplatné asistenční služby a on-line přístup ke všem uzavřeným smlouvám samozřejmostí i u pojištění DOMOV,“ uvedl Lucián Besterci, technický ředitel AXA pojišťovny.

Majetkové pojištění DOMOV

DOMOV je pojištění, které chrání domy, byty a domácnosti klientů AXA pojišťovny proti škodám způsobeným živelnými událostmi, krádeží nebo vandalizmem, přičemž je možné pojistit si kromě zkolaudované stavby i dům ve výstavbě. Součástí tohoto pojištění AXA je také bezplatné poskytnutí asistenčních služeb. Ty nejsou určeny jen pro případ technické havárie v domácnosti, ale zahrnují také například ochranu nezabezpečeného bytu. Klientům jsou k dispozici nepřetržitě. Ti se tak mohou na pojišťovnu AXA obrátit například v případě, když si zabouchnou klíče.

Protože odvozujeme pojistnou částku od současné ceny nemovitosti, může nastat situace, že cena pojištěné nemovitosti bude růst stejně jako pojistná částka, samotné pojistné však bude díky slevě za bezeškodní průběh klesat. Klienti mohou navíc s pojištěním DOMOV získat i bezplatné asistenční služby, které je možné využívat 24 hodin denně. Právě toto odpovídá strategii finanční skupiny AXA,“ řekl dále Lucián Besterci.

Pojištění právní asistence

S pojištěním domácností, bytů a domů si u AXA klienti mohou sjednat i pojištění právní asistence. Díky němu získají možnost využít služeb kvalifikovaných právníků, telefonické právní informace a administrativní servis. Klienti se tak na AXA pojišťovnu mohou obrátit vždy, když chtějí efektivně vyřešit problémy právního či administrativního charakteru. AXA pomůže například při sporech s dodavateli služeb (elektřina, plyn či telefon) nebo při sporech z úvěrových smluv. Služby právní asistence jsou v základním rozsahu poskytovány zdarma společně s pojištěním DOMOV. Lze se rovněž připojistit v rámci programu Komfort, kde roční limit plnění u jednotlivých typů právní pomoci dosahuje 100 000 Kč.