Jen 11 % Čechů považuje stav penzijního systému za bezproblémový

Penzijní fond AXA

Z výsledků mezinárodního průzkumu AXA Retirement Scope 2008 vyplývá, že Češi nemají příliš velkou důvěru v současný důchodový systém. Jen 11 % české populace je přesvědčeno, že současný systém nemá vůbec žádné problémy. Naopak 21 % pracujících a 16 % důchodců považuje současný stav za kritický. Většina respondentů očekává v příštím desetiletí reformu penzijního systému.

Nepříliš pozitivní pohled Čechů na důchodový systém přitom není v rámci mezinárodního průzkumu finanční skupiny AXA výjimečný. „79 % pracujících a 70 % důchodců si myslí, že český penzijní systém má problémy. Evropský průměr v obou skupinách je však o téměř 10 % vyšší, takže Češi jsou vlastně ještě celkem optimističtí,“ uvedl Marek Zeman, ředitel PR a komunikace skupiny AXA pro ČR a SR.

Reformu penzijního sytému očekává v České republice v příštích deseti letech 62 % ekonomicky aktivních a 55 % penzistů. Z těch, co reformu očekávají, se více než 80 % domnívá, že její součástí bude navýšení věku pro odchod do důchodu. O něco méně respondentů pak očekává snižování penzí ze státního rozpočtu.

Respondenti průzkumu AXA Retirement Scope 2008 rovněž odpovídali na otázku, zda by Evropská unie měla mít společný důchodový systém. S tím souhlasilo 21 % pracujících a 19 % Čechů v důchodovém věku; 17 %, resp. 26 % bylo proti. Většina respondentů v ČR však na tuto otázku nedokázala nebo nechtěla odpovědět, což ostře kontrastuje s výsledky z jiných zemí. Například v Portugalsku se pro zavedení jednotného evropského systému vyslovilo téměř 90 %, v Polsku necelých 80 % a na Slovensku pak přibližně 70 % dotázaných.