AXA Group: čistý zisk v pololetí přes 1,3 miliardy eur

Penzijní fond AXA

V letošním prvním pololetí vykázala světová finanční skupina AXA Group čistý zisk 1,323 miliardy eur, což je o 400 milionů eur a 43 % více než za celý rok 2008. Zároveň se podle ukazatelů platební schopnosti zvýšila finanční síla skupiny. AXA má přebytek 7 miliard eur nad regulačním minimem.

„Nepříznivý vývoj trhu se dotkl i pojišťovnictví a AXA Group, zejména v druhém pololetí 2008. Dobré výsledky dosažené v prvním pololetí roku 2009 potvrdily, že umíme efektivně zvládat rizika a omezovat následky krize,“ uvedl Henri de Castries, předseda představenstva AXA Group.

Zatímco za celý rok 2008 dosáhla AXA čistého zisku 923 milionů eur, jen v letošním prvním pololetí je to o 400 milionů více. Pozitivní hospodářský výsledek se promítl do nárůstu vlastního kapitálu o 1,4 miliardy eur na celkových 38,8 miliard. O 3 procentní body také klesla dlouhodobá zadluženost (na 31 %).

V porovnání s koncem roku 2008 došlo i ke zlepšení ukazatelů platební schopnosti Ukazatel Solvency I dosáhl 133 % (zvýšení o 6 procentních bodů), Solvency II pak 155 % (10 bodů navíc).

„AXA v současné době disponuje přebytkem 7 miliard eur nad úrovní regulačního minima. Jsme tedy dobře připraveni i na případný další pokles trhu. Navíc máme dobré předpoklady k využití následného růstu – nepřestali jsme investovat a zaměřujeme se na příležitosti se stálým růstovým potenciálem.“ uzavřel Henri de Castries.