Čistý zisk společnosti AXA Group za rok 2009: Meziroční nárůst o 283 %

Povinné ručení AXA Group

Světová finanční skupina AXA Group včera v Paříži oznámila své výsledky za rok 2009. AXA Group vykázala čistý zisk ve výši 3,606 miliard eur, což na srovnatelném základě představuje nárůst o 283 % v porovnání s rokem 2008. Celkové příjmy přesáhly 90 miliard eur a ukazatel platební schopnosti „Solvency I“ vzrostl o 44 procentních bodů na 171 %.

„V této nejtěžší finanční krizi za posledních několik desetiletí prokázala skupina AXA svou schopnost přinášet výsledky díky důslednému zaměření na své hlavní obory, tj. pojištění a správu aktiv. Výsledky za rok 2009 potvrzují sílu našeho obchodního modelu, což dokládá návrat naší platební schopnosti na předkrizovou úroveň a velký obrat hospodářského výsledku. Vzhledem k této velice dobré výkonnosti představenstvo skupiny navrhne akcionářům 38% zvýšení dividendy,“uvedl Henri de Castries, předseda představenstva AXA Group.

AXA Group dosáhla téměř čtyřnásobného zlepšení hospodářského výsledku v porovnání s loňským čistým ziskem 923 milionů eur. Na tom se podílel zejména kladný přírůstek hodnoty aktiv a derivátů 137 mil. eur v kontrastu s propadem této hodnoty o 2,7 mld. eur v roce 2008, kdy se plně projevila světová finanční a ekonomická krize.

Celkové příjmy zůstaly na dobré úrovni, byť zaznamenaly mírný 3% propad na 90,1 miliardu eur, zejména kvůli poklesu příjmů ze životního pojištění a správy aktiv. Zvýšily se naopak příjmy v oblasti neživotního pojištění.

Čisté jmění AXA Group vzrostlo meziročně o 8,8 mld. na celkem 46,2 mld. eur, a to zejména díky kladnému hospodářskému výsledku, navýšení základního kapitálu a zvýšení čistých nerealizovaných kapitálových zisků. K dalšímu zlepšení došlo také v oblasti finanční stability skupiny, ukazatel platební a úvěrové schopnosti „Solvency I“ dosáhl 171 % (nárůst o 44 procentních bodů).

Vynikající hospodářský výsledek AXA Group se odrazí rovněž v dividendách jejích akcionářů. Na výroční valné hromadě AXA Group, která se koná 29. dubna 2010, bude navržena dividenda ve výši 0,55 eur (38% zvýšení oproti roku 2008). Dividenda by měla být vyplacena 6. května 2010.