Havarijní pojištění ČSOB

Produktová nabídka - havarijní pojištění ČSOB

Havarijní pojištění od ČSOB ochrání Vaše vozidlo s pojištěním havárie již v základním balíčku, uplatníte na něj bonusy z povinného ručení. Nejvyšší slevy získáte spolu s povinným ručením na jedné smlouvě. Při opravě ve smluvním servisu získáte navíc spoluúčast pouze 1000 Kč.

Standard Dominant Premiant
Havárie vozidla
Střet a poškození zvěří
Vandalismus
Asistenční služby
Odcizení
Garance GAP

Asistenční služby havarijního pojištění ČSOB

Limity sčítají při uzavření povinného ručení, havarijního pojištění či nadstandardní asistence.

Rozsah asistenčních služeb Základ Nadstandard Bez limitu
příjezd, oprava na místě, vyproštění nebo odtah v ČR 2 000 Kč 5 000 Kč bez limitu
příjezd, oprava na místě, vyproštění nebo odtah v zahraničí 150 EUR 300 EUR bez limitu

Pokud je oprava delší než 8 hodin, pojišťovna poskytuje řešení pokračování v cestě. V případě bezlimitní asistence je při neopravitelném vozidlu (7 dní) zajištěna repatriace vozidla do ČR. Kompletní tabulku služeb asisteční služby od ČSOB si můžete stáhnout zde.

Územní platnost

Havarijní pojištění s územní platností : geografické území Evropy a Turecka.

Volitelná spoluúčast

  • 0 %, minimálně však 2 000 Kč
  • 3 %, minimálně však 3 000 Kč
  • 5 %, minimálně však 5 000 Kč

Zabezpečení vozidel

  • u vozidlem do 800 000 Kč - mechanický systém nebo imobilizér nebo alarm nebo aktivní systém vyhledávání vozidel nebo pasivní systém vyhledávání vozidel
  • u vozidlem do 1 500 000 Kč požaduje ČSOB 2 způsoby zabezpečení - mechanický systém, imobilizér, alarm, aktivní systém vyhledávání vozidel nebo pasivní systém vyhledávání vozidel
  • u vozidlem nad 1 500 000 Kč požaduje ČSOB 3 způsoby zabezpečení - mechanický systém, imobilizér, alarm, aktivní systém vyhledávání vozidel nebo pasivní systém vyhledávání vozidel

Volitelná připojištění

Pojištění skel vozidla

Pojištění skel je nabízeno s limity plnění od 5000 do 50 000 Kč, uplatňuje se spoluúčast 10% a pojištění se nevztahuje na panaromatické střechy vozidel.

Toto pojištění se sjednává se spoluúčastí 50% během prvních 3 měsících, pak je bez spoluúčasti. Pokud je součastí i havarijní pojištění nebo je pořízena fotodokumentace, je připojištění bez spoluúčasti od počátku pojištění. Skla jsou součástí havarijního pojištění. Díky připojištění tak nebude mít případná škoda vliv na bonus a tedy i zvýšení ceny pojištění.

Pojištění cestovních zavazadel a přepracovaných věcí

Pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění vlivem střetu, pádu, nárazu, živelnou událostí, povodní či záplavou nebo zásahem cizí osoby. V případě odcizení zavazadel je nutné škodu nahlásit policii.

Úrazové pojištění přepravovaných osob

Pojištění se vztahuje pro případ trvalých následků úrazu (základní limit 200 000 Kč), pro případ úmrtí (základní limit 200 000 Kč) a denního odškodného za dobu léčení (základní limit 200 000 Kč). Při dopravní nehodě je nutné volat policii. Pojištění se nevztahuje na úrazy při nastupování a vystupování pojištěného z vozidla.

Bezlimitní asistenční služby

ČSOB pojišťovna umožňuje sjednání asistenčních služeb bez jakéhokoliv limitu při opravách, odtahu či vyproštění.

Úrazové připojištění řidiče s doživotní rentou.

Pokud jste za volantem více než doma, tak zbystřete. Připojištění je možné sjednat pro případ smrti následkem úrazu nebo trvalých následků úrazu při řízení vozidla a následné dopravní nehodě. Zanechá-li úraz trvalé následky nad 50% dle oceňovacích tabulek B (např. ztráta končetiny) poskytne pojišťovna trvalý měsíční důchod - rentu.

Věk řidiče Basic Standard VIP
18 - 25 let 7000 Kč 14 000 Kč 21 000 Kč
26 - 39 let 11 000 Kč 22 000 Kč 33 000 Kč
40 - 49 let 12 500 Kč 25 000 Kč 37 500 Kč
50 - 59 let 15 000 Kč 30 000 Kč 45 000 Kč
60 let a více 17 500 Kč 35 000 Kč 52 500 Kč

Bonus a jeho převod

Za každých 12 měsíců přiznán bonus (sleva) 5% z pojistného. Maximální výše 50%. Bonusy je možné převést z jakékoliv pojišťovny.

ČSOB nabízí také převod bonusu z povinného ručení. Je nutné provést ověření pojistného a škodního průběhu v databázi ČKP. Jedná se o možnost uplatnění bonusu havarijního pojištění na základě ověřeného pojistného a škodního průběhu povinného ručení v databázi ČKP.