Pojištění staveb (dříve pojištění nemovitosti) – ČSOB pojišťovna

Produktová nabídka – pojištění staveb ČSOB

Pojištění staveb DOMOV od ČSOB pojišťovny poskytuje v základní variantě pojistnou ochranu proti široké skupině živelních pojistných nebezpečí s výjimkou povodně a záplavy (lze připojistit). Základní varianta je vhodná pro pojištění bytu. Střední varianta obsahuje navíc připojištění proti odcizení a vandalismu s nadstandardním krytím do výše pojistné částky (ostatní pojišťovny mají snížený limit plnění pro odcizení a vandalismus). Nejvyšší variantu si zvolí klienti, kteří vyžadují pojištění bez kompromisů, tj. se zvýšenými limity pro přepětí, připojištění odpovědnosti a včetně pojištění povodně a záplavy, které zahrnuje i škody vystoupnutím kapaliny z kanalizačního a odpadního potrubí. ČSOB pojišťovna pojistí velmi výhodně budovy ve výstavbě (nezkolaudované).

Pojištění nemovitosti lze sjednat jako samostatné pojištění či společně s pojištěním domácnosti nebo pojištěním odpovědnosti za škodu na jedné smlouvě.

Víte, že pojištění staveb ČSOB získáte výhodně včetně bonusu?

18%

Pojištění staveb ČSOB pouze u nás se slevou 18%při sjednání online.

Porovnejte si u nás svou smlouvu na pojištění staveb s ostatními pojišťovnami a zjistěte, kolik ušetříte!

Porovnat nabídky pojišťoven


POJIŠTĚNÍ STAVEB ČSOB
Stavby obydlené trvale
Stavby obydlené přechodně (rekreačně)
nižší střední vyšší
Požár obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Vichřice, krupobití obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Přímý úder blesku obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Výbuch obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Pád letadla obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Únik vody (vodovodní škoda) obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Krádež vloupáním, loupež lze připojistit obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Poškození při pokusu o vloupání lze připojistit obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Mráz (na vodovodním, topném systému) obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Tíha sněhu, námrazy obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Sesuv půdy, lavin, zřícení skal, zemin obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Pád stromů, stožárů, jiných předmětů obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Zemětřesení obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Náraz dopravního prostředku obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Znečistění kouřem obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Rázová vlna nadzvukových letadel obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Povodeň, záplava lze připojistit lze připojistit obsahuje zdarma
Přepětí, nepřímý úder blesku obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Škoda na elektromotoru (zkrat) obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Skla all-risk (rozbití skel z jakékoliv příčiny) obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Vandalismus lze připojistit obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Vandalismus - sprejerství lze připojistit obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Vystoupnutí vody z odpadního potrubí lze připojistit lze připojistit obsahuje zdarma
Zatečení atmosférických srážek nehradí se nehradí se nehradí se
Ztráta vody nehradí se nehradí se nehradí se
Poškození fasády ptactvem nebo hlodavci nehradí se nehradí se nehradí se
Asistenční služby obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti lze připojistit obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Pojištění odpovědnosti za škodu lze připojistit obsahuje zdarma obsahuje zdarma

CO VÁM POJISTÍ ČSOB pojišťovna v rámci pojištění staveb (nemovitosti)?

Pojištění staveb ČSOB lze sjednat pro nemovitost nacházející se na území České republiky. ČSOB pojišťovna umožňuje pojistit stavbu (rodinný dům, chatu, chalupu, byt) do hodnoty 8 mil Kč bez prohlídky místa pojištění. Pojištění nemovitosti se vztahuje na hlavní budovu, vedlejší stavby a vedlejší prostory a rovněž na stavební materiál, umístěný uvnitř i vně hlavní nebo vedlejší stavby, mechanizace a zařízení staveniště sloužící k výstavbě, rekonstrukci nebo opravám pojištěných budov. Lze připojistit i zahradní architekturu. Z pojištění nemovitosti ČSOB hradí i škody na kuchyňských linkách (s výjimkou zabudovaných elektrospotřebičů, ty je možné pojistit v rámci pojištění domácnosti) a zabudovaných svítidlech, jejich hodnota musí být započítána do pojistné částky nemovitosti. ČSOB pojišťovna umožňuje pojistit vždy pouze celou nemovitost, nelze pojistit jen část nemovitosti odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu pojištěného (neplatí v případě pojištění bytu).

tip pro Vás

Rodinný dům, rekreační objekt obývaný trvale nebo přechodně

Rodinný dům je stavba pro bydlení spojená se zemí pevným základem, v níž je více než polovina podlahové plochy všech místností určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty a nejvýše jedno podzemní (sklep) a dvě nadzemní podlaží (tj. přízemí a 1. patro) a podkroví.

Chalupa je rodinný dům určený k rekreačnímu obývání.

Chata je stavba spojená se zemí pevným základem se zastavěnou plochou max. 80 m2, včetně verand a podsklepených teras.

Trvale x přechodně obývaná nemovitost

Nemovitost se považuje jako přechodně (popř. rekreačně) obývanou, pokud je opuštěna v součtu více než 90 dní v roce. Budova v rekonstrukci, která není po dobu rekonstrukce obývaná, se považuje za trvale obývanou budovu.

tip pro Vás

Byt v osobním vlastnictví, družstevní byt

Pojištění bytu ČSOB se sjednává na novou cenu bytu. Pojistná částka bytu se stanoví podle užitné plochy bytu případně dle znaleckého posudku. Pojištění bytu se vztahuje na škody vzniklé v bytové jednotce. Společné prostory domu nejsou pojištěny v rámci pojištění bytu ČSOB.

tip pro Vás

Samostatná garáž v osobním vlastnictví

Samostatná garáž je jediný typ vedlejší stavby, kterou lze pojistit v rámci pojištění nemovitosti ČSOB samostatně bez pojištění hlavní budovy. Při pojištění garáže spolu s hlavní budovou musí být garáž započítána do hodnoty vedlejších staveb.

tip pro Vás

Vedlejší stavby, technická zařízení

Vedlejší stavby nelze pojistit samostatně v rámci pojištění nemovitosti ČSOB. Smlouvy sjednané od 1.12.2013 obsahují zdarma pojištění vedlejších staveb (bez nutnosti je specifikovat v pojistné smlouvě) do limitu 5 % pojistné částky hlavní budovy, max. 100.000 Kč.

Vedlejší stavby zahrnují: stavby určené k užívání s budovou hlavní, spojené se zemí pevným základem, které se nacházejí na stejném pozemku jako hlavní budova (např. garáž, kůlna, stodola, oplocení včetně pojezdové brány, septik, studna, pergola, altán, bazén, podzemní sklípky), dále technická zařízení určená k užívání s hlavní nebo vedlejší stavbou (např. plynový zásobník, čistírna odpadních vod, čerpadlo jako součást bazénu, popř. studny) a komunikace (cesta).

tip pro Vás

Budova, byt ve výstavbě nebo v rekonstrukci

Budova ve výstavbě (novostavba) se pojišťuje vždy na (projektovanou) hodnotu stavby po dokončení. ČSOB pojišťovna nevyžaduje, aby ji klient informoval o dokončení kolaudace.

Víte, že pojištění domu, bytu ve výstavbě ČSOB je s mimořádnou slevou?

48%

Pojištění domu nebo bytu ve výstavbě nabízíme se slevou až 48 %!

Sleva zůstává ve stejné výši i v dalších letech trvání pojištění. Pokud nastane pojistná událost, sleva se sníží o 5 %. Následně, nedojde-li v dalším roce ke škodě, se sleva navýší zpět o 5 % (tj. na původních 48 %).

Budova v celkové, popř. částečné rekonstrukci se pojišťuje na aktuální hodnotu. Pojistná částka se aktualizuje průběžně dle provedených stavebních úprav. Pro nemovitost v rekonstrukci nelze uplatnit slevu pro nemovitost ve výstavbě.

tip pro Vás

Fotovoltaická elektrárna (FVE)

Pojištění staveb ČSOB umožňuje pojistit fotovoltaickou elektrárnu, která je součástí hlavní nebo vedlejší budovy. Hodnota FVE musí být započítána podle umístění do pojistné částky hlavní budovy nebo do hodnoty vedlejších staveb.

tip pro Vás

Zahradní architektura

Zahradní architekturu lze pojistit spolu s pojištěním hlavní budovy. V rámci pojištění staveb ČSOB se pojištění zahradní architektury vztahuje na okrasné stromy a keře, trávníky a trávníkové koberce, suché zídky, skalky a okrasné víceleté rostliny, zahradní jezírka včetně víceletých vodních porostů. Pojištění se nevztahuje na ovocné stromy, ovocné keře, užitkové rostliny (plodiny), vodu, faunu a jednoleté rostliny v jezírku.

JAK URČIT POJISTNOU ČÁSTKU při sjednání pojištění staveb ČSOB?

Pojistná částka musí odpovídat hodnotě budovy nebo bytu v nových cenách, tj. dle aktuálních nákladů na znovupostavení budovy, bytu srovnatelných parametrů (tzv. reprodukční hodnota; může se lišit od tržní hodnoty nemovitosti).

Pojistná hodnota rodinného domu a rekreačního objektu se stanoví v případě pojištění nemovitosti ČSOB dle znaleckého posudku (ne staršího 1 roku) nebo dle celkové započitatelné plochy, která je součtem zastavěné plochy všech nadzemních (včetně podkroví nebo půdního prostoru) i podzemních (včetně sklepů) podlaží pojišťované budovy, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou tato podlaží využívána. Zastavěná plocha podlaží se vypočte z venkovních rozměrů daného podlaží (nikoliv vnitřních). Budovu nelze pojistit na nižší pojistnou částku než je minimální hodnota stanovená ČSOB pojišťovnou.

Pojistnou částkou rozestavěné stavby je její cena po dokončení stanovená dle projektové dokumentace.


Porovnat nabídky pojištění nemovitosti

Asistenční služby ČSOB pojištění staveb

Pojištění staveb ČSOB obsahuje zdarma asistenční služby ČSOB pojišťovna ASSISTANCE, které jsou k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce. Asistenční služby lze využít v následujících situacích:

  • zabouchnutí nebo mechanické zablokování dveří
  • ztráta klíčů
  • havárie, porucha či jiná nouzová situace v pojištěné stavbě.
nižší střední vyšší
Technická asistence
výjezd zámečníka nebo řemeslníka
práci bez čas. omezení
materiál
zorganizování
+ úhrada až 1 800 Kč ročně
zorganizování
+ úhrada až 1 800 Kč ročně
zorganizování
+ úhrada až 1 800 Kč ročně

Spoluúčast na škodě

Spoluúčast Sleva
základní 500 Kč 0 %
varianta 1 1 000 Kč 5 %
varianta 2 5 000 Kč 15 %
varianta 3 10 000 Kč 20 %

Bonus za bezeškodný průběh

Za každý rok bez škody poskytne ČSOB pojišťovna bonus 5 % z ceny pojištění nemovitosti, celkem max. 20 % po 4 letech trvání pojištění. Bonus nelze získat při přechodu od jiné pojišťovny.

Bezeškodný průběh 0-11
měsíců
12-23
měsíců
24-35
měsíců
36-47
měsíců
48 a více
měsíců
Sleva 0% 5% 10% 15% 20%

Splátky

ČSOB pojišťovna poskytuje slevu 3 % v případě roční splátky za pojištění nemovitosti. Minimální čtvrtletní nebo pololetní splátka pojistného je 500 Kč.

Možnosti placení pojistného: bankovní převod, poštovní poukázka, inkaso z účtu. Klienti ČSOB banky mají navíc možnost platit prostřednictvím služby Komfortní vyúčtování: korespondence je zasílaná pojišťovnou (vyúčtování, předpis na další pojistné období) v el. podobě do zabezpečené e-mailové schránky přístupné přes Internetbanking.

Poskytujeme následující slevy

Sleva až 15% za sjednání online na Srovnavac.cz

Sleva až 20% za spoluúčast na škodě

Bonus až 20% za bezeškodný průběh pojištění (nelze poskytnout při sjednání pojištění)

Sleva 30% pro byt, dům ve výstavbě

Sleva 3% při ročním placení pojistného

Poznámka: Slevy se sčítají.

Možnosti připojištění k pojištění staveb ČSOB

tip pro Vás

Pojištění odpovědnosti za újmu (dříve pojištění odpovědnosti za škodu, tzv. pojistka na blbost)

Pojištění odpovědnosti za újmu sjednané k pojištění staveb ČSOB zahrnuje:

- Pojištění odpovědnosti vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti

Příklady škod: vytopení sousedů v důsledku vady stavebních součástí (únik vody z radiátorů, ucpané odpadní rozvody apod.), pád sněhu ze střechy, neodklizený sníh na chodníku před Vaším domem, zřícení plotu, pád stromu nebo jeho části (např. suchá větev) stojícího na Vašem pozemku apod.

- Pojištění odpovědnosti občana

Příklady škod: vytopení sousedů chybnou obsluhou zařízení (vyteklá pračka), pád květináče z balkónu, děti při hře rozbijí okno nebo poškodí zaparkované auto souseda, při jízdě např. na kole, kolečkových bruslích, na lyžích zraníte jiného cyklistu, bruslaře, lyžaře, chováte zvíře (např. psa, kočku), které někoho pokouše nebo způsobí dopravní nehodu vběhnutím do vozovky.

Víte, kolik zaplatí ČSOB za rozbitý telefon nebo fotoaparát?

Na návštěvě Vaše dítě shodí ze stolu mobilní telefon, který patří Vašim známým? Fotíte známé na lanovce jejich foťákem, který Vám neočekávaně vypadne z ruky a rozbije se?

ČSOB pojišťovna uhradí nejvýše 3000 Kč za poškození el. zařízení (telefon, fotoaparát apod.).

Spolupojištěné osoby: osoby trvale žijící ve společné domácnosti (manžel/ka, druh/družka, děti vč. nevlastních).

Limity pojistného plnění Varianta 1 Varianta 2
Újma na zdraví 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč
Újma na majetku 500 000 Kč 1 000 000 Kč
Následná finanční újma 250 000 Kč 500 000 Kč
Rozsah pojištění odpovědnosti ČSOB
Vlastnictví, nájem, správa nemovitosti, svépomocné stavební práce obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Vlastnictví budovy ve výstavbě nebo v rekonstrukci obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Výkon povolání, podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti nehradí se nehradí se
Provoz domácnosti obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Běžná občanská činnost obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Zábava a rekreační sport (cyklistika, lyžování atd.) obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Škody způsobené drobným, domácím nebo hospodářským zvířetem (mimo výdělečnou činnost) obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Používání malých nemotorových plavidel včetně windsurfingu obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Jezdectví na koni (mimo závodní činnost) obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Držba a používání zbraní nehradí se nehradí se
Výpomoc cizích osob v domácnosti obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Výpomoc jiných osob při stavebních pracích nehradí se nehradí se
Výpomoc jiných osob při opatrování dítěte nebo zvířat obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Výpomoc cizích osob při údržbě domu, chodníků obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Územní platnost pojištění Allianz
Česká republika obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Evropa obsahuje zdarma obsahuje zdarma

Požadujete nadstandardní limity pro pojištění odpovědnosti?

TIP

Pojištění odpovědnosti za újmu ČSOB lze sjednat s nadstandardními limity plnění: 4 000 000 Kč / 2 000 000 Kč / 750 000 Kč (varianta 3) nebo 6 000 000 Kč / 3 000 000 Kč / 1 000 000 Kč (varianta 4)

Při sjednání pojištění zadejte do pole Poznámky: „Odpovědnost - varianta 3“ (nebo „varianta 4“).