Mezi Čechy je téměř třetina potenciálních investorů

Povinné ručení ČSOB pojišťovna

Sedm Čechů z deseti drží své peníze na běžném účtu. Další nejvyužívanější bankovní produkt je spořicí účet. Více než polovina Čechů na něm má uloženo alespoň 51 % svých úspor. Potvrzují to i výsledky průzkumu, který pro ČSOB udělala agentura STEM/MARK. Tento výzkum také potvrdil, že v České republice je 28 % potenciálních investorů, nebo lidí nakloněných investování. A jen 6 % z nich jako důvod toho, že aktuálně neinvestují uvádí obavy po „finanční krizi“.

V průzkumu svých preferencí Češi deklarovali, že preferují vyšší výnos před likviditou a za rozumné považovali rozdělení úspor na krátkodobější s menším výnosem (např. spořící účty) a dlouhodobější s výnosem vyšším (např. podílové fondy). Podle jejich reálného chování Čechů se ovšem ukazuje, že pro většinu z nich je hlavním faktorem stále likvidita. Až 28 % lidí má na spořicím účtu uloženo 80–100 % svých úspor. Celých 56 % má na spořicích účtech alespoň polovinu svých úspor.

„Přestože Češi deklarují, že jsou ochotni rozkládat své peníze na krátké a dlouhé, mají většinu svých peněz na depozitních produktech. Jen na běžných účtech leží až 670 miliard korun, které se téměř nezhodnocují. Lidé také hodně spoléhají na spořicí účty, které mají relativně nižší a navíc pohyblivé úrokové sazby, jež málokdy překonávají inflaci,“ komentoval výsledky průzkumu Pavel Kratochvíl, výkonný manažer segmentu Spoření a investice ČSOB.

Průzkum také ukázal, že téměř 30 procent lidí buď investuje, nebo by rádo investovalo. Mezi osoby, které jsou nakloněny investování a složitějším investičním produktům, patří více muži než ženy, lidé ve věku 30 až 59 let, podnikatelé a lidé s vyššími příjmy. Realita je taková, že např. mezi lidmi s příjmem nad 16 000 korun investuje 17 % lidí a mezi soukromými podnikateli 15 %. Pouze 6 procent lidí má obavy z investování kvůli situaci na kapitálových trzích.

Pozitivním faktorem pro zájem o fondy může být i celková situace, která se i na českých finančních trzích začíná zklidňovat. „Fondy peněžního trhu se již vrátily k růstové trajektorii. Například KBC Multicash se po propadu v září 2008 již v květnu vrátil na svoji původní hodnotu a nyní opět vykazuje stabilní růst. Aktuálně se výnos do splatnosti pohybuje okolo 3 % ročně. Ti, kdo fond opustili na podzim se tak připravili o zajímavý výnos,“ komentoval situaci na českém trhu Jan Barta, generální ředitel ČSOB Investiční společnosti.

Skoro čtvrtina lidí je podle výzkumu ochotna investovat až desetinu svých úspor, další čtvrtina pak skoro až pětinu úspor. Více než pětinu úspor by byla ochotna investovat třetina dotázaných. Zajímavé výsledky ukázala také výše výnosu, který by lidi přesvědčil k investici. Kdy největší část dotazovaných (29 %) očekávala výnos v rozmezí 5–10 %, druhým nejčastějším rozsahem bylo 2–5 %.

Průzkumu pro ČSOB se účastnilo 1 009 dotazovaných. Proběhl v srpnu 2009. V reprezentativním vzorku byli zastoupeni lidé z různých vrstev společnosti, co se týče pohlaví, věku, vzdělání či regionu.