O Velikonocích prudce roste počet nehod ovlivněných alkoholem

povinné ručení od ČSOB

Řidiči, kteří se chystají vyrazit na prodloužený velikonoční víkend, by měli počítat s tím, že během tohoto jarního svátku za volant pravidelně usedá mnohem víc motoristů pod vlivem alkoholu, než je běžné v jiných dnech. I v důsledku toho – přestože počtem dopravních nehod jsou Velikonoce spíše pod průměrem celého roku – roste o těchto svátcích riziko vážných havárií. Platí pro především pro Velikonoční pondělí.

Ačkoli by se dalo očekávat, že kvůli vyšší frekvenci dopravy o Velikonocích bude docházet na silnicích k většímu počtu nehod, ze statistik ČSOB Pojišťovny vyplývá opak. Například o celých loňských Velikonocích vzniklo o 30 procent méně pojistných událostí na vozidlech, než by odpovídalo celoročnímu průměru, a v roce 2008 dokonce o 40 procent méně. Vzniklé škody na majetku i zdraví jsou však často velmi závažné a navíc nehody nejsou během Velikonoc rozloženy rovnoměrně: nejvíc se jich stane v pátek a zejména pak v pondělí.

„I když nehod bývá o Velikonocích méně než v jiných dnech roku, jejich důsledky jsou nezřídka tragické. Souvisí to nejen s tím, že na silnice vyjíždí větší množství svátečních řidičů, ale také s tím, že za volant zvláště o Velikonočním pondělí usedají i koledníci posilnění alkoholem," uvedl Jaroslav Král, ředitel odboru řízení produktů neživotního pojištění ČSOB Pojišťovny.

Tuto skutečnost zřetelně dokládají i policejní statistiky. Například celkem za loňský rok vzniklo pod vlivem alkoholu 8,1 procenta dopravních nehod. Během Velikonoc však podíl těchto nehod činil 12,1 procenta a o Velkonočním pondělí dokonce 18,9 procenta, tedy téměř jednu pětinu. Podobně tomu bylo i v předchozích letech - podíl nehod ovlivněných alkoholem bývá o Velikonočních pondělcích zhruba dvakrát vyšší než jindy. I kvůli tomu se Velikonoce závažností nehod řadí mezi nejhorší dny roku. Loni během těchto svátků zemřelo na domácích silnicích patnáct lidí, celkově od roku 2002 pak sto patnáct.

Podle statistik ČSOB Pojišťovny jsou v těchto dnech častější nehody spíše na venkově a mezi viníky jsou více než kdy jindy zastoupeni mladí lidé. „S alkoholem v krvi si koledníci v autech, na motorkách nebo i na kolech mohou vykoledovat něco úplně jiného než vajíčka," říká s nadsázkou Jaroslav Král.