Pojistné plnění

Jednorázová částka, která je podle pojistné smlouvy poskytnuta pojišťovnou v případě vzniku pojistné události. Např. pokud pojištěné vozidlo (tj. vozidlo se sjednaným povinným ručením) zaviní nehodu, pak pojišťovna vyplatí poškozeným pojistné plnění (snížené o aktuální opotřebení) dle výše způsobené škody.