Zástavní právo

Způsob zajištění pohledávky tak, že v případě neplnění je zástavní věřitel oprávněn domáhat se upokojení své pohledávky z věci zastavené.