Pojistka

Písemné potvrzení pojišťovny o uzavření pojistné smlouvy.