Pojistné riziko

Pravděpodobná možnost vzniku nahodilé události, která vyvolá potřebu finančních prostředků nebo jinou újmu. Pojistná rizika jsou právě důvodem, proč se klienti pojišťují a eliminují tak případnou újmu v důsledku vzniklé škody.