ČP zaznamenala v loňském roce pojistné podvody v hodnotě 278 miliónů Kč

Povinné ručení Česká pojišťovna

V roce 2010 bylo detektivy České pojišťovny odhalo celkem 680 případů, v nichž šlo o pojistný podvod. Kdyby tyto podvody pojišťovna nezjistila, přišla by celkem o 278 miliónů korun, což je o 16 % více než v předchozím roce. Částka, kterou detektivové ČP v roce 2009 zachránili, činila 239,5 milion korun. Majoritní část pojistných podvodů je pořád páchána jednotlivci - tj. takzvaná oportunistická podvodová činnost. Menší část podvodů je způsobena organizovanými skupinami, ale jejich jednání má na pojišťovnu podstatně větší finanční dopad.

„Také v loňském roce platilo, že nejčastěji se pokoušejí lidé podvádět v oblasti pojištění motorových vozidel. Převládaly fingované dopravní nehody, u kterých byly jak nehodový děj, tak i následné údajné poškození vozidel zcela smyšlené. Výjimkou nebyly ani fingované krádeže, kdy majitel automobil prodal nejčastěji v zahraničí a následně pak nahlásil jeho odcizení,“ říká Ludvík Bohman, vrchní ředitel Úseku vnitřních věcí České pojišťovny a dodává: „Pojistné podvody se nám daří odhalovat stále efektivněji, a to díky dlouhodobé systematické práci týmu zkušených detektivů a analytiků a pravidelným investicím do technického a softwarového vybavení.“

Mezi tradičně nejproblematičtější území patřila Praha a dále kraje Středočeský, Jihočeský a Moravskoslezský. Největší meziroční nárůst počtu pojistných podvodů eviduje Česká pojišťovna v kraji Vysočina, nejmenší snaha o podvody se naopak podle šetření České pojišťovny vyskytuje dlouhodobě ve Zlínském kraji.

Ve větší míře než kdy dříve se loni detektivové České pojišťovny setkávali s případy, kdy se k podvodu uchýlili i jinak bezúhonní lidé kvůli svým finančním problémům a neoprávněně nárokovali úhrady i za pouhých několik tisíc korun. „Celá pojistná událost nemusela být nutně podvodem. Nějaká škoda obvykle opravdu vznikla, ale lidé se snažili o její navýšení,“ uvádí Ludvík Bohman.

Jako příklad uvádíme čtyři příběhy, které odhalili detektivové České pojišťovny:

  • Vykutálený cyklista ohlásil České pojišťovně, že jel na kole, když tu mu náhle vstoupil do jízdní dráhy chodec, kterého lehce zachytil, řidítkem mu roztrhl koženou bundu a rozbil náramkové hodinky značky Longines v ceně 42 000 Kč. Poté údajně pokračoval v nekontrolovatelné jízdě a v náklonu se nedokázal vyhnout zaparkovanému osobnímu automobilu Škoda Octavia. Došlo prý ke střetu a poškození jízdního kola, levých předních dveří, skla a střechy vozu. Šetřením vyšlo najevo, že všichni účastníci této fingované nehody jsou členy organizované skupiny pachatelů pojistných podvodů. Nadto bylo dále zjištěno, že předcházejícím majitelem poškozené škodovky byl zmiňovaný klient - cyklista.
  • Cestou na Slapy měl mít řidič luxusního offroadu kolizi s hejnem koroptví, které mu údajně náhle vletěly do jízdní dráhy. Klient při hlášení pojistné události uvedl, že během nehody byla poškozena nejen přední část auta a čelní sklo, ale že zároveň došlo také k vyjetí vozidla mimo vozovku a následnému střetu s lesním porostem. Nehoda tedy sice byla České pojišťovně nahlášena, avšak k vyplacení pojistného plnění nikdy nedošlo. Pojistnou událost s přívlastkem „podezřelá“ totiž začali prošetřovat detektivové ČP, kteří zjistili, že poškození terénního vozidla v daném místě, tímto způsobem a v tomto rozsahu nemohlo v žádném případě vzniknout, což potvrdil i přizvaný soudní znalec.
  • Vloupání do bytu nahlásil České pojišťovně jistý fanda audio techniky. Tvrdil, že mu mělo být, mimo jiných věcí, odcizeno také jízdní kolo a audio sestava. Provedeným šetřením však bylo zjištěno, že pojištěný předložil při likvidaci škody falešné nákupní doklady. Při ověřování pravosti účtenky u společnosti, která ji měla vystavit, vyplynulo, že se jedná o zesilovače, které měl v té době pojištěný u této společnosti v opravě. Zajímavostí je, že k dnešnímu dni jsou zesilovače stále uloženy ve skladu a pojištěný se i přes urgence nemá k jejich vyzvednutí.
  • Klient České pojišťovně ohlásil, že mu bylo na Slovensku odcizeno osobní motorové vozidlo značky Mercedes. Z výsledků šetření detektivů však vyplynulo, že dotyčný automobil byl vyroben pro Austrálii, kde je také provozován a zaregistrován a má tedy i pravostranné řízení. Závěry vyšetřování jasně prokázaly, že pod daným VIN kódem bylo v České republice zlegalizováno jiné vozidlo, a to jak výbavou, tak i druhem karoserie.

Přehled odhalených pojistných podvodů dle jednotlivých krajů ČR za rok 2010:

Kraj Počet případů Částka (v mil. Kč)
Praha 214 69,7
Středočeský 106 39,6
Jihočeský 40 38,9
Moravskoslezský 72 26,3
Pardubický 10 19,6
Plzeňský 44 17,4
Liberecký 28 14,1
Vysočina 22 13,1
Ústecký 50 11,8
Královéhradecký 21 10,1
Jihomoravský 21 7,4
Karlovarský 25 4,8
Olomoucký 18 2,6
Zlínský 9 2,3